logo BHZ Militaria

100% originele historische items

Winterhulp Nederland (WHN) Collectebus met slot en geld

VERKOCHT

Winterhulp Nederland (WHN) Collectebus met slot en geld

Gezocht

Heeft u een dergelijk product en wilt u dit verkopen? Neem dan contact met ons op per mail, whatsapp of telefoon over de mogelijkheden.

Originele gebruikte collectebus van de Winterhulp Nederland (WHN) met origineel slot (met sleutel) en geld uit de oorlogsperiode. In de bus zit een briefje van 2,5 gulden en een aantal zinken oorlogscenten uit 1942. Een prachtig item voor in de vitrine!

Op 22 oktober 1940 werd de Stichting Winterhulp Nederland (WHN) opgericht op initiatief van A. Seyss-Inquart. Deze stichting was gemodelleerd naar het Duitse voorbeeld van de Duitse ‘Winterhilfe’ (WHW) en stond onder leiding van C. Piek. In juni 1942 werd Piek vervangen door NSB-lid F.W. van Vloten. Gedurende de vier jaar van haar bestaan wist de stichting ongeveer 30 miljoen gulden te verzamelen door middel van collectes, loterijen, vrijwillige donaties en bijdragen van bedrijven. Een aanzienlijk deel van deze gelden werd doorgesluisd naar de Nederlandse Volksdienst, die belast was met de besteding ervan.

Al snel na haar oprichting werd Winterhulp door de Nederlandse bevolking gezien als een propagandamiddel van de Duitse bezetter, met name vanwege het feit dat NSB-leden in uniform betrokken waren bij de collectes. Dit leidde tot een aanzienlijke daling in de opbrengsten uit de collectes. Uiteindelijk, op ‘Dolle Dinsdag’ (5 september 1944), stortte de organisatie van Winterhulp volledig in.