logo BHZ Militaria

100% originele historische items

Deutsche Arbeitsfront (DAF) Mitgliedsbuch

 40,00

Deutsche Arbeitsfront (DAF) Mitgliedsbuch

Mooi met contributiezegels gevuld Mitgliedsbuch van het Deutsche Arbeitsfront (DAF). In het boekje zitten nog enkele papieren die normaal er niet meer bij zitten.

De “Deutsche Arbeitsfront” (DAF), wat zich vertaalt naar “Duitse Arbeidsfront,” was een nationaalsocialistische arbeidsorganisatie die tijdens het naziregime in Duitsland werd opgericht. De DAF werd opgericht in 1933, kort nadat de nazi’s aan de macht waren gekomen, en het diende als een mechanisme om de Duitse arbeidskrachten te controleren en te mobiliseren in lijn met de ideologie van het naziregime.

De DAF had verschillende doelen en functies:

1. **Centralisatie van de arbeidskrachten:** De DAF werd opgezet om alle Duitse werknemers en arbeiders onder één organisatie te brengen, ongeacht hun beroep of industrie. Het doel was om een gevoel van eenheid en solidariteit te creëren binnen de arbeidersklasse en om de arbeidskrachten te mobiliseren voor de economische en politieke doelen van het naziregime.

2. **Propaganda en ideologie:** De DAF werd gebruikt als een platform voor nazipropaganda en verspreidde ideeën over nationaal-socialisme en het belang van de arbeid voor de Duitse natie. Arbeiders werden aangemoedigd om zich te identificeren met de nazi-ideologie en om te geloven dat hun werk bijdroeg aan het versterken van het Duitse rijk.

3. **Arbeidsomstandigheden:** De DAF werd ook belast met het reguleren van arbeidsomstandigheden en het handhaven van arbeidsnormen. Dit omvatte het vaststellen van lonen, arbeidstijden en andere arbeidsgerelateerde zaken. Dit gaf het naziregime de controle over de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden.

4. **Vakbonden en collectieve onderhandeling:** De bestaande vakbonden werden na de machtsovername van de nazi’s ontbonden en geabsorbeerd in de DAF. De DAF fungeerde als een soort ‘vakbond’ onder toezicht van het naziregime. Het onderdrukte echte arbeidsprotesten en stakingen ten gunste van de belangen van de staat.

De DAF speelde een significante rol in het nazistische arbeids- en propagandasysteem, maar het moet worden begrepen binnen de bredere context van de totalitaire controle van het naziregime over alle aspecten van de samenleving.